Προκήρυξη 3Κ/2021 για την Πλήρωση 50 Θέσεων ΥΠΕΞ (Ελληνική Δημοκρατία)

Αγαπητά Μέλη,

Προς ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε την Προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθ. 18/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.04.2021 και αφορά τριάντα δύο (32) θέσεις του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού, εννέα (9) θέσεις του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και εννέα (9) θέσεις του Κλάδου Επιμελητών

Όπως ορίζεται στην Προκήρυξη, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), με προθεσμία υποβολής που ξεκινά στις 5 Μαΐου και λήγει στις 20 Μαΐου 2021.

Πληροφορίες επί των δικαιολογητικών και της διαδικασίας υποβολής τους θα πρέπει να απευθύνονται στο ΑΣΕΠ, ως τον καθ’ ύλην αρμόδιο Φορέα για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.     

Εκ του ΔΣ της ΕΚΜ

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.