Σκοπός και αποστολή της Ελληνικής Κοινότητας Μάλτας

H Ελληνική Κοινότητα Μάλτας είναι ένας μη κερδοσκοπικός εθελοντικός Οργανισμός, ιδρυθείς την 6η Μαΐου 2017 και εγκεκριμένος από τον Commissioner for Voluntary Organisations της Μάλτας με αριθμό εγγραφής 1432 την 31η Αυγούστου 2017.
Σκοπός της Κοινότητας είναι να φέρει σε επαφή τους Έλληνες που ζουν στη Μάλτα καθώς και να ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας με αλλοεθνείς φίλους της Ελλάδας.
Αποστολή της Κοινότητας είναι η εκπροσώπηση και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας, της θρησκείας και της εθνικής ταυτότητας μέσω δράσεων και εκδηλώσεων στη Μάλτα, καθώς και η ενίσχυση των κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών δεσμών της Κοινότητας με την Ελλάδα και τη Μάλτα. Βασικό ενδιαφέρον μας είναι η οικοδόμηση μιας ανοιχτής, φιλικής και φιλόξενης κοινωνίας που θα συμβάλλει ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μάλτα. Μέλη της Κοινότητας μπορούν να εγγραφούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνω των 18 που κατοικούν στη Μάλτα.

Προκήρυξη ΕΚΜ

Στόχος της Κοινότητας είναι να προάγει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των μελών της ως αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνισμού, να διατηρήσει και να ενισχύσει τους δεσμούς με την Ελληνική Δημοκρατία και να προωθήσει την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική συνεργασία μεταξύ της Μάλτας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Κοινότητα επιδιώκει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας της Μάλτας συμβάλλοντας θετικά στην ανάληψη διαφόρων πρωτοβουλιών με στόχο την αντιμετώπιση κοινωνικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και άλλων προκλήσεων συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική συνοχή, την αειφόρο ανάπτυξη και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μάλτας

Γίνε μέλος

Ενδιαφέρεσαι να γίνεις Μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Μάλτας; Επιθυμείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου; Πάτησε και εγγράψου!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.