Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου.

Ο ιστότοπος hsm.org.mt δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του, εκτός και αν οι ίδιοι τα παρέχουν εθελοντικά. Όλες οι πληροφορίες αυτής της κατηγορίας είναι εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους χωρίς την έγκριση των εμπλεκομένων. Το hsm.org.mt διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συγκεντρωμένα στοιχεία για στατιστικούς λόγους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι στατιστικές μετρήσεις μπορεί να σχετίζονται με μέτρηση επισκεψιμότητας μερικού τμήματος ή όλων των τμημάτων συνολικά. Το hsm.org.mt ενημερώνει συνεργαζόμενες εταιρίες μόνο για τα συγκεντρωτικά στατιστικά των ερευνών του και όχι με τα στοιχεία που έχουν αποθηκεύσει οι χρήστες του. Σε περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει τη διαγραφή του λογαριασμού του ή το ίδιο το site αποφασίσει τον αποκλεισμό του λόγω παράβασης των όρων χρήσης και λειτουργίας ενός λογαριασμού, τότε όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει διαγράφονται και από τη βάση δεδομένων του hsm.org.mt. Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε ανάγνωση σελίδας του hsm.org.mt, αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα πληροφορίες μη προσωπικές (cookies) με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου εμφάνισης της ιστοσελίδας, καθώς και την ταχύτερη προβολή της. Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν ισχύ από την 30 Μαΐου 2014 και το hsm.org.mt έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτούς τους όρους, οι οποίοι θα αναφέρονται σε σταθερό και εμφανές σημείο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. HSM ορίζεται το αρτικόλεξο των λέξεων Hellenic Sociaty of Malta

1. Το hsm.org.mt είναι αλληλεπιδραστική online υπηρεσία ενημέρωσης ιδιοκτησίας της “Ελληνικής Κοινότητας Μάλτας”, το οποίο αντλεί πληροφορίες από τα στελέχη της και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεργαζόμενα με αυτή.

2. Οι χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες του hsm.org.mt είναι υπεύθυνοι για τη χρήση του λογαριασμού τους και οφείλουν να προστατεύουν το ψευδώνυμο (username) και τον κωδικό τους (password) από τρίτους. Το hsm.org.mt διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει τις υπηρεσίες του ή τις ώρες διαθεσιμότητάς τους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

3. Το hsm.org.mt διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι συνδρομητές/χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα διάφορα τμήματά του. Η ιδιοκτήτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισάγει οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς και να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητάς του. Σε αυτή την περίπτωση, το hsm.org.mt θα αναρτήσει σε εμφανές σημείο τους νέους όρους πριν την εφαρμογή κάποιας αλλαγής.

4. Το hsm.org.mt δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες στην τηλεφωνική σύνδεση ή τον εξοπλισμό οποιασδήποτε συσκευής συνδέεται με την ιστοσελίδα. Η ευθύνη για τη συντήρηση και ορθή χρήση αυτών υπόκειται στον ίδιο το χρήστη/συνδρομητή και μόνο.

5. Οι χρήστες του hsm.org.mt δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν ή να εκπέμπουν μέσα από την τρέχουσα ιστοσελίδα υλικό το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, είτε είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό. Επίσης, απαγορεύεται να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή να συνιστά εγκληματική παράβαση.

6. Απαγορεύεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.

7. Το υλικό που θα «κατεβάσει» (download) ο χρήστης από το hsm.org.mt προσφέρεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αλλαγή, επαναδιάθεση, επανεκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση υλικού που παρέχει το hsm.org.mt χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του. Οι επισκέπτες/χρήστες του hsm.org.mt δεν αποκτούν κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε υλικό «κατεβάζουν» (download).

8. Το hsm.org.mt και οι ιδιοκτήτες του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προέρχονται από άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη κανονική ή κακή χρήση του hsm.org.mt και των υπηρεσιών του από το χρήστη

9. Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το hsm.org.mt έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη δημοσίευση πληροφοριών στην ιστοσελίδα.

10. Ο χρήστης του hsm.org.mt συμφωνεί να προστατεύει, να εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο hsm.org.mt, σε συνεργαζόμενες εταιρίες ή στους ιδιοκτήτες του νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις.

11. Το hsm.org.mt ή ο χρήστης μπορούν να καταγγείλουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Το hsm.org.mt έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σύνδεση του χρήστη με το site σε περίπτωση που εντοπίσει παραβίαση των παραπάνω κανονισμών ή ακόμη και εκούσια ή ακούσια, δημιουργία τεχνικού προβλήματος.

12. Το hsm.org.mt και το λογότυπό του αποτελούν copyright των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας. Όσα λογότυπα ή σήματα αναγράφονται ή εμφανίζονται στο hsm.org.mt αποτελούν copyright των νόμιμων κατόχων τους.

13. Το hsm.org.mt δεν είναι υπεύθυνο για τη συμπεριφορά χρηστών του και δε φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη σε περίπτωση που αυτοί δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς ή τη νομοθεσία του κράτους. Παρόλα αυτά, δεσμεύεται να παρέχει στις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί.

14. Αυτή η συμφωνία και κάθε όρος του hsm.org.mt, ο οποίος καθιερώθηκε από το site στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του hsm.org.mt.

15. Με την εγγραφή του, ο χρήστης αποδέχεται ρητά όλους τους όρους του παρόντος και των συμπληρωματικών προς αυτό κειμένων και προχωρεί στη χρήση του hsm.org.mt σύμφωνα με αυτούς.

16. Το hsm.org.mt έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ή να αποκλείσει ένα λογαριασμό χρήστη αν θεωρεί ότι παραβαίνει την πολιτική χρήσης του site ή αν εντοπίσει κατά τη δραστηριότητά του στο site τακτικές που δυσχεραίνουν το έργο των εργαζομένων και των ιδιοκτητών (πχ. spamming).

17. Το hsm.org.mt μπορεί να αποκλείσει οποιονδήποτε θεωρεί ότι παραβαίνει τους όρους λειτουργίας του site χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση.

18. Ένας επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη. Κατά την εγγραφή θα ζητηθεί το e-mail του, όνομα χρήστη καθώς και ένα password. Το όνομα χρήστη θα εμφανίζεται σε όλη τη δημόσια δραστηριότητά του χρήστη, όπως στα σχόλια των άρθρων και στο forum.

19. Κατά την εγγραφή δίνεται η επιλογή εγγραφή ως μέλους ή φίλος – υποστηρικτής της HSM.

19α. Ως μέλη ορίζονται οι Έλληνες νόμιμοι – μόνιμοι κάτοικοι Μάλτας. Η HSM διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε σχετικό αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας, όπως και της διεύθυνσης του.

19β. Φίλος – υποστηρικτής είναι οποιοσδήποτε δεν τηρεί τον όρο 19α.

19γ. Εφόσον η φόρμα συμπληρωθεί θα έρθει σε επικοινωνία μέλος της κοινότητας, ώστε να δοθούν οι λεπτομέρειες για την αποστολή της συνδρομής.

19δ. Το μελλοντικό μέλος – υποστηρικτής θα πρέπει να συμφωνεί με το καταστατικό της ΕΚΜ το οποίο μπορεί να κατεβάσει από εδώ.

Κατά καιρούς υπάρχει περίπτωση να αναθεωρούμε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους χρήσης. η ενημερωμένη έκδοση αυτών θα υπάρχει πάντα σε αυτό το link καθώς και στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Αν κρίνουμε ότι μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στο λογαριασμό σας. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους χρήσης και ο χρήστης/επισκέπτης δεσμεύεται από τους όρους τους.