Χρήσιμοι Οδηγοί

Tax Residency Certificate

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε την μετάβαση στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, ένα από τα έγγραφα που πρέπει να εκδώσετε είναι το TAX Residency Certificate. Η λίστα με

Read More »

Residence Card

Εφόσον κατοικείτε στην Μάλτα θα πρέπει να είστε κάτοχοι της Residence Card που αντιστοιχεί στην Ελληνική ταυτότητα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. Αίτηση μπορείτε

Read More »

Tax Number

Το Tax Number αντιστοιχεί στο ελληνικό ΑΦΜ. Στην περίπτωση που ο εργοδότης σας δεν πραγματοποιήσει την διαδικασία για εσάς, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την

Read More »

Social Security Number

To Social Security Number (SS No) είναι αντίστοιχο του ελληνικού ΑΜΚΑ. Στην περίπτωση που ο εργοδότης σας δεν πραγματοποιήσει την διαδικασία για εσάς, μπορείτε να

Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.